Galaxen Resort - HemHitta hit - karta och vägbeskrivningKontakt
Rummen
Konferens
Service
Aktiviteter
Priser
KartaHitta hit

Hotell Galaxen Resort ligger alldeles intill vackra Slagesnässjön, på vägen mellan Kyrkhult och Vilshult i västra Blekinge.

Karta
Hitta hitFå vägbeskrivning och detaljkartor hos

Eniro.se >>
Hitta.se >>
Galaxen Resort - www.galaxenresort.com
Slagesnäsvägen 211 - 290 60 Kyrkhult - Telefon 0454-77 12 10 Fax 0454-77 10 80
alba grafisk form